Συμβάσεις – Διαγωνισμοί για Προμήθεια Εφοδίων – Υλικών Σύναψης και Υλοποίησης Παροχής Υπηρεσίας Σίτισης Δομής Καλοχωρίου (Βι- ομηχανικό Ακίνητο «ΗΛΙΑΔΗΣ»)

Κατεβάστε το συνημμένο αρχείο