ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΣΤΗΝ FOODEXPO 2021

Το Επιμελητήριο Σερρών προτίθεται να συμμετάσχει με δικό του περίπτερο στην Έκθεση Τροφίμων και Ποτών FOODEXPO , θα πραγματοποιηθεί 29 Μαΐου έως 1η Ιουνίου 2021 στο Metropolitan Expo, με φυσική παρουσία εκθετών και επισκεπτών.
Παράλληλα με τη φυσική έκθεση, θα λειτουργήσει και η ψηφιακή FOOD EXPO μέσω μιας σύγχρονης και διαδραστικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Η ψηφιακή έκθεση θα πραγματοποιηθεί σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν τελικά οι συνθήκες δεν επιτρέψουν τη διεξαγωγή της φυσικής έκθεσης. Κάθε εταιρεία μπορεί να συμμετάσχει στην ψηφιακή έκθεση, χωρίς να είναι απαραίτητη η συμμετοχή της και στη φυσική έκθεση.
Οι επιχειρήσεις – μέλη του Επιμελητηρίου που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην FOODEXPO 2021 στο περίπτερο του Επιμελητηρίου Σερρών παρακαλούνται να δηλώσουν συμμετοχή έως την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021.
Περισσότερες πληροφορίες για τη δήλωση συμμετοχής από τον Α΄Αντιπρόεδρο του Επιμελητηρίου, κο Δημήτρη Γιαννάκη, τηλ: 6944525105