Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Νοτίου Κορέας για τα βιολογικά προϊόντα

Συμφωνία αμοιβαίας αναγνώρισης συστημάτων πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής καλλιέργειας Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κορέας.

H Ευρωπαϊκή Ένωση και η Νότια Κορέα κατέληξαν σε συμφωνία αμοιβαίας αναγνώρισης για τα προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας, η οποία θα τεθεί σε ισχύ από 1ης Φεβρουαρίου 2015.

Με τη συμφωνία αυτή, θα επέλθει σημαντική αύξηση των κορεατικών εισαγωγών ευρωπαϊκών προϊόντων βιολογικής καλλιέργειας, καθώς θα επιλυθεί οριστικά το πρόβλημα των πιστοποιήσεών τους.

Ο Προϊστάμενος
Αθανάσιος Καραπέτσας
Γενικός Σύμβουλος ΟΕΥ Β