Συνάντηση εργασίας με θέμα:«Δυνατότητες ανάπτυξης διατροπικής σύνδεσης μεταξύ Βορείου Ελλάδας και Ρωσίας μέσω Βουλγαρίας για τη μεταφορά αγαθών»-10/07/2013

Ο Οικονομικός Επόπτης του ΕΒΕΣ, κ.Θωμάς Τενεκετζής συμμετείχε σε συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 10 Ιουλίου στην έδρα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, με θέμα «Δυνατότητες Ανάπτυξης Διατροπικής Σύνδεσης Μεταξύ Βορείου Ελλάδος και Ρωσίας μέσω Βουλγαρίας για τη Μεταφορά Αγαθών». Τον συντονισμό είχε ο Καθηγητής ΑΠΘ κ.Αριστοτέλης Νανιόπουλος και ο Αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης κ.Γεώργιος Ηλιάδης. Ο κ.Θωμάς Τενετζής, μεταξύ άλλων, επισήμανε τα προβλήματα που υπήρχαν στα σύνορα της χώρας με τη Βουλγαρία καθώς και τα διαδικαστικά προβλήματα που υπάρχουν στις Υπηρεσίες.

Αναλυτικότερα το Δελτίο Τύπου:

Η Ερευνητική Ομάδα Συστημάτων Μεταφορών/Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΕΟΣΜ/ΑΠΘ), το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ) και ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ), διοργάνωσαν την Τετάρτη 10 Ιουλίου 2013 και ώρα 17.30 μ.μ., συνάντηση εργασίας με θέμα «Δυνατότητες ανάπτυξης διατροπικής σύνδεσης μεταξύ Βορείου Ελλάδας και Ρωσίας μέσω Βουλγαρίας για τη μεταφορά αγαθών», στην έδρα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Στόχος της συνάντησης ήταν η επιλογή μιας πιλοτικής διαδρομής, το κατά πόσον υπάρχει εμπορικό ενδιαφέρον για την υλοποίηση της, καθώς επίσης και ο εντοπισμός των κύριων προβλημάτων που σχετίζονται με την πραγματοποίησή της και οι δυνατότητες υπέρβασής τους.

            Η συνάντηση εργασίας υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου “ADB – Adriatic-Danube-Black Sea multimodal platform”, στο οποίο από την πλευρά της Ελλάδας συμμετέχει το ΑΠΘ, το ΕΕΘ και ο ΟΛΘ. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος “South East Europe Transnational Cooperation” και συμμετέχουν σε αυτό 41 φορείς συνολικά, εκπροσωπώντας 13 χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Κύρια επιδίωξη του ευρωπαϊκού αυτού έργου είναι η ανάπτυξη και προώθηση περιβαλλοντικά φιλικών πολυτροπικών λύσεων για μεταφορές από τα λιμάνια της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Μαύρη Θάλασσα, Αιγαίο, Αδριατική) στις ηπειρωτικές χώρες και στις περιφέρειες κατά μήκος ενός πιλοτικού διακρατικού δικτύου.

            Στη συνάντηση συμμετείχαν κατόπιν πρόσκλησης, πέρα από τους διοργανωτές, εκπρόσωποι των παρακάτω φορέων: (1) Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, (2) Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, (3) Επιμελητήριο Ημαθίας, (4) Επιμελητήριο Σερρών, (5) Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, (6) Ελληνοβουλγαρικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Βορείου Ελλάδος, (7) Σύνδεσμος Εμπόρων Κεντρικής Λαχαναγοράς Θεσσαλονίκης, (8) Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης, (9) Ελληνορωσικό Κέντρο «Ερμής», (10) Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Διεθνούς Διαμεταφοράς και Επιχειρήσεων Logistics Ελλάδος, (11) Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος Διεθνών Μεταφορών, (12) Ελληνική Εταιρία Logistics Βορείου Ελλάδος.

            Ο καθηγητής του Α.Π.Θ κ. Αριστοτέλης Νανιόπουλος παρουσίασε το αντικείμενο, τη δομή και τους βασικούς στόχους του ευρωπαϊκού έργου, τις προοπτικές ανάπτυξης του εξαγωγικού εμπορίου της Βόρειας Ελλάδας προς τη Ρωσία, καθώς και τις επιδιώξεις από την επιλογή της πιλοτικής διαδρομής. Συγκεκριμένα, ο  κ. Νανιόπουλος επεσήμανε ότι η περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, λόγω της καίριας γεωπολιτικής της θέσης, μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στον τομέα των διατροπικών εμπορευματικών μεταφορών και την ανάπτυξη του παγκόσμιου εμπορίου, ενώ οι διαφαινόμενες προκλήσεις και ευκαιρίες στον τομέα αυτό, για την ευρύτερη περιοχή και φυσικά για την Ελλάδα, είναι πολλές. Επίσης περιέγραψε την υφιστάμενη κατάσταση, ανέλυσε τις διαθέσιμες προβλέψεις  και παρουσίασε χαρακτηριστικά στοιχεία για το διμερές εμπόριο Ελλάδας – Ρωσίας, καθώς και τις διαθέσιμες υπηρεσίες και δίκτυα μεταφορών για τη δημιουργία διατροπικής διαδρομής μεταφοράς εμπορευμάτων.

             Στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση «Στρογγυλής Τράπεζας», κατά την οποία οι συμμετέχοντες αντάλλαξαν απόψεις και εμπειρίες σχετικά με τις εμπορευματικές μεταφορές από Ελλάδα προς Ρωσία. Ο διάλογος ανάμεσα στους παρευρισκόμενους υπήρξε ζωηρός, ελεύθερος και διαδραστικός, αγγίζοντας πολλές φορές ευρύτερες πτυχές του πεδίου των εμπορευματικών μεταφορών για τη Βόρεια Ελλάδα. Η πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που διενεργήθηκε συνετέλεσε στη διαφώτιση διαφόρων πλευρών  του έργου της μεταφοράς αγαθών, μέσα από τις ιδιαίτερες παραστάσεις του κάθε φορέα ξεχωριστά. Το γεγονός αυτό, όπως τόνισε ο κ. Γ. Ηλιάδης, Αντιπρόεδρος του ΕΕΘ, έδωσε την ευκαρία να σχηματισθεί μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τα επιμέρους τμήματα της αγοράς, τροφοδοτώντας τους συμμετέχοντες με τα κατάλληλα ερεθίσματα για γενικότερο προβληματισμό.

             Από τη συνάντηση εργασίας αναδείχθηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες, καθώς επίσης και οι δυνατότητες και οι κίνδυνοι που υπάρχουν για την ανάπτυξη των διατροπικών εμπορευματικών μεταφορών προς Ρωσία. Ακόμη,  προέκυψαν χρήσιμες διαπιστώσεις, προτάσεις και ιδέες, που η αξιοποίησή τους μπορεί να ωθήσει σημαντικά την εξέλιξη της Ελλάδας σε ισχυρό κόμβο εμπορίου και Logistics στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, με όλα βεβαίως τα συνεπαγόμενα οφέλη.

Τα κύρια συμπεράσματα της συνάντησης μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:

·      Η Ελλάδα θα μπορούσε να καταστεί σημαντική πύλη εισόδου και εξόδου στον τομέα των εμπορευματικών μεταφορών και «logistics».

·      Για την προετοιμασία προτάσεων και λύσεων θα πρέπει να ληφθούν υπόψη η αναγκαία αποτελεσματική συνεργασία των δικτύων των χωρών ως προϋπόθεση υλοποίησης των μεταφορών και η διαθεσιμότητα σε υποδομές, δημόσιες και ιδιωτικές, που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν αποτελεσματικότερα, αποφεύγοντας την ανάγκη πραγματοποίησης πολύ μεγάλων επενδύσεων.

·      Το βασικό εξαγώγιμο προϊόν από Ελλάδα προς Ρωσία είναι τα αγροτικά προϊόντα, τα οποία είναι ευπαθή και κατ’ επέκταση η απαιτούμενη χρονική διάρκεια για τη μεταφορά τους είναι περιορισμένη (έως και πέντε ημέρες).Το καθοριστικό αυτό στοιχείο επιβάλλει την δημιουργία κατάλληλων αλυσίδων μεταφοράς που να διασφαλίζουν τις απαιτήσεις χρόνου, κόστους, ποιότητας.

·      Η διατροπική σύνδεση Ελλάδας – Ρωσίας για τη μεταφορά αγαθών και κυρίως αγροτικών προϊόντων είναι εφικτή, εφόσον ξεπεραστούν τα υπάρχοντα προβλήματα και δυσκολίες που σχετίζονται με θέματα, όπως οι τελωνειακές διαδικασίες, η είσοδος της Ελλάδας στις αγορές της Ρωσίας, η ύπαρξη μονοπωλίων, η έλλειψη κατάλληλων υποδομών και άλλα.

·      Οι εμπλεκόμενοι φορείς των επαγγελματιών καθώς επίσης και οι αρμόδιοι φορείς των εμπλεκόμενων χωρών θα πρέπει να συνεργαστούν ώστε να εξασφαλισθεί η ασφαλής, γρήγορη και οικονομική μεταφορά αγαθών προς τη Ρωσία με σκοπό την κατοχύρωση της Ελληνικής παρουσίας στην αναδυόμενη αυτή αγορά.

 

         Οι φορείς εξέφρασαν την προθυμία τους για υποστήριξη των δράσεων στο πλαίσιο του έργου με την παροχή πληροφόρησης και γνώσης, που διαθέτουν από την «πράξη». Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα προβλέπεται να ακολουθήσουν ανάλογες συναντήσεις εργασίας προκειμένου να διερευνηθεί περαιτέρω η δυνατότητα υλοποίησης της πιλοτικής σύνδεσης και να καθοριστεί επακριβώς η τελική διαδρομή, όπως επίσης να εξετασθεί η δυνατότητα δημιουργίας ενός κέντρου προώθησης της πολυτροπικότητας μέσω μιας πιθανής σύμπραξης των παραγωγικών φορέων.