Συνάντηση εργασίας της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Σερρών με το βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, κ. Μιχάλη Τζελέπη.

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τη Δευτέρα 23/11/09 η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Σερρών, παρουσία και των μελών του Δ.Σ. κ. Δημ. Παπουτσή και κ. Δημ. Μπακρατσά, είχαν συνάντηση εργασίας με το βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, κ. Μιχάλη Τζελέπη, στον οποίο και κατέθεσαν προτάσεις για έργα υποδομής και θεσμικές παρεμβάσεις που χρειάζεται ο Νομός και ιδιαίτερα την αντιμετώπισή του με ιδιαίτερα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια (π.χ. υψηλή ανεργία, χαμηλό κατά κεφαλήν ΑΕΠ, μείωση αγροτικού εισοδήματος κ.α.), ώστε να τύχει ενισχυμένων κινήτρων τόσο από τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2007-2013 όσο και από τον Επενδυτικό Νόμο, τον οποίο προτίθεται να τροποποιήσει η κυβέρνηση. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε μεταξύ άλλων, στην ανάγκη δημιουργίας μόνιμου Εκθεσιακού Κέντρου στο Ν. Σερρών, στη δημιουργία τεσσάρων ακόμα ΒΙΟ.ΠΑ. στις μεγαλύτερες πληθυσμιακά πόλεις του Νομού, στη δημιουργία των έργων υποδομής που λείπουν απ' τη ΒΙ.ΠΕ. Σερρών κ.α. Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, κ. Αριστείδης Δρογαλάς επεσήμανε τη σπουδαιότητα δημιουργίας θεσμών και εύρεσης τρόπων αξιοποίησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Ν. Σερρών, ώστε να τον καθιστούν ξεχωριστό τόσο για την προσέλκυση επενδύσεων, όσο και για την προσέλκυση επισκεπτών-τουριστών.

Από την πλευρά του ο κ. Τζελέπης αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα ύπαρξης σχεδιασμού και προγραμματισμού δήλωσε ότι θα είναι αρωγός στις προσπάθειες του Επιμελητηρίου για την ανάπτυξη του τόπου και ζήτησε να υπάρχει  ανοιχτός διάλογος και συνεχής ενημέρωσή του από το Επιμελητήριο Σερρών ως θεσμικού φορέα εκπροσώπησης της επιχειρηματικότητας. Ο ίδιος υποσχέθηκε ότι θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια και από τη θέση του βουλευτή, προκειμένου να μεταφέρει στην κυβέρνηση τα προβλήματα των παραγωγικών τάξεων  για να επιτυγχάνεται η προώθηση της επίλυσής τους.