Συνάντηση του Προέδρου του ΕΒΕΣ κου Δρογαλά με τον Πρόεδρο του ΕΒΕΑ κο Μίχαλο

Τη συνεργασία μεταξύ του Μεγαλύτερου Επιμελητηρίου της Ελλάδας του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών  και του Επιμελητηρίου Σερρών , συζήτησαν οι Πρόεδροι των δύο φορέων, κος Μίχαλoς και κος Αρ. Δρογαλάς όταν συναντήθηκαν στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα  την περασμένη Τρίτη 11/05/2010. Ο κος Δρογαλάς ανέπτυξε διεξοδικά στον κο Μίχαλο τις ενέργειες και τις δράσεις του Επιμελητηρίου Σερρών σχετικά με την εξωστρέφεια  και την προβολή των σερρραϊκών επιχειρήσεων και προϊόντων και συζήτησαν τις προοπτικές συνεργασίας τόσο προς αυτή την κατεύθυνση όσο και προς την ανάπτυξη της καινοτομίας. Επίσης μεταξύ των θεμάτων ήταν φυσικά οι πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις   καθώς και ο νέος ρόλος  που επιφυλάσσει ο νέος νόμος για τις one stop shop στα Επιμελητήρια και η ανάληψη του Γενικού Εμπορικού Μητρώου.