Ημέρα: 21 Μαΐου 2010

Συνάντηση του Προέδρου του ΕΒΕΣ κου Δρογαλά με τον Πρόεδρο του ΕΒΕΑ κο Μίχαλο

Τη συνεργασία μεταξύ του Μεγαλύτερου Επιμελητηρίου της Ελλάδας του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών  και του Επιμελητηρίου Σερρών , συζήτησαν οι Πρόεδροι των δύο φορέων, κος Μίχαλoς και κος Αρ. Δρογαλάς όταν συναντήθηκαν στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα  την περασμένη Τρίτη 11/05/2010. Ο κος Δρογαλάς ανέπτυξε διεξοδικά στον κο Μίχαλο τις ενέργειες και τις δράσεις του Επιμελητηρίου Σερρών σχετικά με την εξωστρέφεια  και την προβολή των…..

Αίτηση τροποποίησης προδιαγραφών για το προϊόν ‘ΘΡΟΥΜΠΑ ΘΑΣΟΥ’ ΠΟΠ

Το Επιμελητήριο Σερρών σας γνωρίζει ότι η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΑΣ) Καβάλας, με έδρα την Καβάλα, υπέβαλε αίτηση τροποποίησης προδιαγραφών, που αφορά το βάρος συσκευασίας του τελικού προϊόντος με την καταχωρημένη ονομασία ‘ΘΡΟΥΜΠΑ ΘΑΣΟΥ’ ΠΟΠ, στο Τμήμα ΠΟΠ-ΠΓΕ και Ιδιότυπων & Παραδοσιακών Προϊόντων της Διεύθυνσης Βιολογικής Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.Κατά της άνω αίτησης τροποποίησης έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση μέχρι και την 12/07/2010 …..