ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΗΜΕΡΑ (15.04.2015) ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΟΑΕΕ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΑΕΕ, ΑΡΘΡΟ 28 ΤΟΥ Ν. 4321/2015. Εκτέθηκαν τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες – μέλη μας από τη μη δυνατότητα καταβολής των εισφορών στον Οργανισμό (περίπου το 55% των μελών μας δεν είναι σε θέση να καταβάλει τις εισφορές του) και ταυτόχρονα έγινε ενημερωθήκαμε για τη Νέα ρύθμιση οφειλών προς τον ΟΑΕΕ.

Σήμερα το πρωί (15.04.2015) η Διοίκηση του Επιμελητηρίου και συγκεκριμένα ο Πρόεδρος, κ. Χρήστος Μέγκλας και ο Α΄Αντιπρόεδρος, κ. Γιαννάκης, είχαν συνάντηση στο Επιμελητήριο με τον Διευθυντή Β΄ Τομέα Θεσσαλονίκης του ΟΑΕΕ , κ. Πουλιόπουλο και τον Προϊστάμενο του ΟΑΕΕ Σερρών, κ. Λιώρα, στους οποίους εκτέθηκαν τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες – μέλη μας από τη μη δυνατότητα καταβολής των εισφορών στον Οργανισμό (περίπου το 55% των μελών μας δεν είναι σε θέση να καταβάλει τις εισφορές του) και ταυτόχρονα ενημερώθηκαν για τη Νέα ρύθμιση οφειλών προς τον ΟΑΕΕ, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 28 του Ν.4321/2015.

Ύστερα από την ενημέρωση που είχε η Διοίκηση του Επιμελητηρίου για τα οφέλη που μπορεί να έχουν οι επαγγελματίες από την υπαγωγή τους στη νέα ρύθμιση, όπως:

– Εκπτώσεις, σε ποσοστά ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων
– Η χορήγηση πιστοποιητικού οφειλής, το οποίο έχει θέση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας
– Η θεώρηση του Βιβλιαρίου Υγείας
Διαπιστωσε ότι πρόκειται για μία ελκυστική ρύθμιση, η οποία, όπως ενημέρωσαν τα αρμόδια στελέχη του ΟΑΕΕ δεν έχει ξαναγίνει, και ως εκ τούτου προτρέπει τα μέλη του Επιμελητηρίου να την αξιοποιήσουν. Συγκεκριμένα, ενημερώνουμε ότι  προκειμένου να υπαχθούν οι επαγγελματίες  στη νέα ρύθμιση:

–          Πρέπει να καταβάλουν έως 25 Απριλίου 2015 την εισφορά του 1ου διμήνου του 2015 και εν συνεχεία

–          Να υποβάλουν στα γραφεία του ΟΑΕΕ, εντός 3 εργάσιμων ημερών από την πληρωμή των εισφορών του 1ου διμήνου, ήτοι το αργότερο έως τις 30 Απριλίου 2015, αίτηση για υπαγωγή στη νέα ρύθμιση.

Συνημμένα θα βρείτε τη σχετική εγκύκλιο του ΟΑΕΕ και τους όρους της εν λόγω ρύθμισης μαζί με τη σχετική ανακοίνωση του ΟΑΕΕ , επί της οποίας υπήρξε ενημέρωση δια του Ενημερωματικού Δελτίου του Επιμελητηρίου, όταν αυτή εκδόθηκε. Περαιτέρω διευκρινήσεις από τα γραφεία του ΟΑΕΕ Σερρών, τηλ: 2321068030, Προϊστάμενο, κ. Λιώρα.
Επίσης, θα βρείτε συνημμένα το σχετικό με τον ΟΑΕΕ Δ.Τ. της ΚΕΕΕ, με ημερομηνία 08.04.2015
Τέλος, συζητήθηκε με τα στελέχη του ΟΑΕΕ η αναγκαιότητα υποβολής αιτήματος προς το αρμόδιο Υπουργείο για παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αίτησης για τη νέα ρύθμιση, τουλάχιστον κατά ένα μήνα, αίτημα το οποίο ήδη συντάσσεται για να αποσταλεί άμεσα, ζητώντας την κατάθεση σχετικής τροπολογίας.

Συμπερασματικά οι απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να κάνουν τα μέλη μας – επαγγελματίες για να ωφεληθούν από τη νέα ρύθμιση οφειλών στον ΟΑΕΕ είναι:

–          Έως 25 Απιρλίου 2015 καταβολή των εισφορών του 1ου διμήνου του 2015

–          Έως 30 Απριλίου 2015 αίτηση στον ΟΑΕΕ για υπαγωγή στη ρύθμιση.