ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

–    Ρευστότητα προς τις Επιχειρήσεις, Σπουδαιότητα Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών, Ρύθμιση Δανείων μέσω ΤΕΜΠΜΕ , Επιστροφή των Καταθέσεων στις Τράπεζες,
      τα θέματα που κυριάρχησαν στη συνάντηση

     Η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Σερρών διοργάνωσε συνάντηση με στελέχη των Τραπεζών, τη Δευτέρα 12 Μαρτίου 2012, στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 20 Διευθυντές και άλλα τραπεζικά στελέχη, από την πλειονότητα των Τραπεζικών Ιδρυμάτων που έχουν καταστήματα στο Ν. Σερρών.
    Στο χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, κ. Χρήστος Μέγκλας, αναφέρθηκε στον κύριο λόγο της συνάντησης αυτής, που δεν είναι άλλος από την παρατεταμένη έλλειψη ρευστότητας που αντιμετωπίζει ο επιχειρηματικός κόσμος, λόγω της διαρκώς αυξανόμενης κρίσης που διέρχεται η χώρα.

    Ακολούθησε ενημέρωση σχετικά με το Πρόγραμμα Δράσης της νέας Διοίκησης του Επιμελητηρίου, θεμελιακά στοιχεία του οποίου είναι η Λειτουργία Ομάδων Εργασίας ανά κλάδο, η διεκδίκηση Δημοπρατηρίου Αγροτικών Προϊόντων, η μεταφορά της ΔΕΘ στις Σέρρες, η Προώθηση των Σερραϊκών Προϊόντων και η Δημιουργία Εκθετηρίου, η Προώθηση των Εξαγωγών, η Δημιουργία επενδυτικής ζώνης με χαμηλό φορολογικό συντελεστή 10%, η άμεση Εκμετάλλευση των Γεωθερμικών Πεδίων κ.π.ά.,  ώστε να έρθει η ανάπτυξη στο Ν. Σερρών. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος παρουσίασε την υφιστάμενη κατάσταση των επιχειρήσεων στο Ν. Σερρών, και συγκεκριμένα τις εγγραφές και διαγραφές επιχειρήσεων τον τελευταίο χρόνο,  βάσει των στοιχείων του Μητρώου του Επιμελητηρίου και ανακοίνωσε τις θέσεις της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) σχετικά με τις επιπτώσεις του 2ου Μνημονίου στην ελληνική οικονομία.

    Από την πλευρά τους τα διευθυντικά στελέχη των Τραπεζών εξήγησαν τη σπουδαιότητα της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών, δεδομένου ότι  για τους μεν επιχειρηματίες η ρύθμιση αυτή θα επιφέρει σημαντικό όφελος, καθώς θα σταματήσουν να επιβαρύνονται με  τόκους υπερημερίας, και η οφειλή καθίσταται εκ νέου ενήμερη, οι δε Τράπεζες δεν θα χρειάζεται να δεσμεύουν επιπλέον κεφάλαια που απαιτεί το τραπεζικό σύστημα για ληξιπρόθεσμες οφειλές. Με αυτόν τον τρόπο θα απελευθερωθούν χρήματα που σταδιακά θα γυρίσουν στην αγορά συμβάλλοντας στη ρευστότητα της οικονομίας. Έτσι, στη συνάντησή τους με τη Δ.Ε. κάλεσαν τα μέλη του Επιμελητηρίου που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές να επισκεφθούν τα καταστήματα των  Τραπεζών  και να ρυθμίσουν τις οφειλές αυτές προς όφελος και των δύο πλευρών, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει καμία επίπτωση για την επιχείρηση που θα ενταχθεί στη ρύθμιση. Στο σημείο αυτό η Διοίκηση του ΕΒΕΣ ανέφερε και την ανάγκη για ρύθμιση των δανείων που δόθηκαν στις επιχειρήσεις με τις εγγυήσεις του ΤΕΜΠΜΕ. Όπως είπαν οι διευθυντές, χωρίς ειδική νομοθετική ρύθμιση δεν είναι δυνατόν οι Τράπεζες από μόνες τους να προβούν σε ρύθμιση των δανείων μέσω ΤΕΜΠΜΕ. Για το θέμα αυτό η Διοίκηση του Επιμελητηρίου Σερρών δεσμεύτηκε ότι θα ζητήσει, σε συνεννόηση και με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, για άλλη μία φορά από το Υπουργείο  Ανάπτυξης να προβεί στις απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις για τα δάνεια αυτά, προς όφελος των επιχειρήσεων που εντάχθηκαν στην α΄ και β΄ φάση των προγραμμάτων του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων. 

    Κατά τη συνάντηση επιπλέον αναφέρθηκε ότι η έλλειψη ρευστότητας  έχει άμεση σχέση με το έλλειμμα εμπιστοσύνης στο Τραπεζικό Σύστημα. Οι καταθέτες φοβούμενοι πιστωτικό γεγονός απέσυραν  καταθέσεις τους από τις Τράπεζες. Σύμφωνα με την άποψη των τραπεζικών στελεχών, η μείωση των τραπεζικών καταθέσεων κατά  περίπου 78 δισεκατομμυρίων ευρώ τα δύο τελευταία χρόνια  οδηγεί στην έλλειψη φθηνού χρήματος στην αγορά. Μάλιστα επεσήμαναν ότι, μετά και την ομαλή διεξαγωγή και επιτυχία του προγράμματος PSI,  έχει εκλείψει ο κίνδυνος για τις καταθέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς και ως εκ τούτου οι Τράπεζες προτρέπουν τους καταθέτες να επιστρέψουν τα χρήματά τους στους τραπεζικούς λογαριασμούς, καθώς εκτιμάται ότι η κίνηση αυτή όχι μόνο θα αποφέρει ένα εισόδημα  από τόκους που αυτή τη στιγμή χάνονται, αλλά θα ενισχύσει καθοριστικά με ρευστότητα τις Τράπεζες προκειμένου αυτές να δανειοδοτήσουν τις επιχειρήσεις.