Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Σερρών

            Σας προσκαλούμε την Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2009  και ώρα 20:30 στην   αίθουσα «Γεώργιος Χρηστίδης» σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με θέματα:

  • 1. Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2010.
  • 2. Επιχορηγήσεις
  • 3. Ανακοινώσεις – Διάφορα

                                                                                                  Με τιμή

                                                                                                Ο Πρόεδρος

                                                                                            Αριστείδης Δρογαλάς