Το Επιμελητήριο Σερρών, σε συνεργασία με την εταιρία ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε., διοργάνωσε την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 18:30 στην Αίθουσα Γεώργιος Χρηστίδης ενημερωτική εκδήλωση στο πλαίσιο του έργου CREATING EMPLOYMENT OPPORTUNITIES OF YOUNG GRADUATES IN THE CB AREA – EMPLOYOUTH το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009.

Στην εκδήλωση προσκλήθηκαν επιχειρήσεις, πολίτες, φορείς του δημοσίου τομέα και ερευνητικά / ακαδημαϊκά κέντρα και τα θέματα που παρουσιάσθηκαν αφορούσαν στις δράσεις του Επιμελητηρίου Σερρών για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, στις πρωτοβουλίες για την δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης στην διασυνοριακή περιοχή στο πλαίσιο του έργου EMPLOYOUTH, τα εργαλεία υποστήριξης νεανικής επιχειρηματικότητας και τα αποτελέσματα αξιολόγησης του προγράμματος «Επιχειρηματικές Φωλιές» το οποίο υλοποιήθηκε στην περιοχή των Σερρών, Κιλκίς και Πέλλας. Τέλος τρεις από τους ωφελούμενους που συμμετείχαν στην Επιχειρηματική Φωλιά στις Σέρρες αλλά και στην β΄ φάση του έργου (Προθερμοκοίτηση στην Θεσσαλονίκη) παρουσίασαν τις επιχειρηματικές τους ιδέες έτσι όπως διαμορφώθηκαν και με την καθοδήγηση των μεντόρων τους.  

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών