Ημέρα: 5 Οκτωβρίου 2020

Το Επιμελητήριο Σερρών, σε συνεργασία με την εταιρία ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε., διοργάνωσε την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 18:30 στην Αίθουσα Γεώργιος Χρηστίδης ενημερωτική εκδήλωση στο πλαίσιο του έργου CREATING EMPLOYMENT OPPORTUNITIES OF YOUNG GRADUATES IN THE CB AREA – EMPLOYOUTH το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009.

Στην εκδήλωση προσκλήθηκαν επιχειρήσεις, πολίτες, φορείς του δημοσίου τομέα και ερευνητικά / ακαδημαϊκά κέντρα και τα θέματα που παρουσιάσθηκαν αφορούσαν στις δράσεις του Επιμελητηρίου Σερρών για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, στις πρωτοβουλίες για την δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης στην διασυνοριακή περιοχή στο πλαίσιο του έργου EMPLOYOUTH, τα εργαλεία υποστήριξης νεανικής επιχειρηματικότητας και τα αποτελέσματα αξιολόγησης του προγράμματος «Επιχειρηματικές Φωλιές» το οποίο υλοποι…..