Το Τηλεοπτικό Σποτ της “Ser-Expo 2016”

παίζει δυνατά . . . (!) και μας προϊδεάζει για αυτό που . . . έρχεται ! 
SER-EXPO 2016, 24-26 ΙΟΥΝΙΟΥ στον ίδιο πάντα χώρο.