ΤΡΙΕΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ Η ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΣΑΣ ΑΠΟ 01.01 ΕΩΣ 31.03, ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ.     

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1)ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ (ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ)

2)ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΤΩΧΕΥΣΕΙ Ή, ΑΝ ΕΧΕΙ ΠΤΩΧΕΥΣΕΙ, ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ (ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ)

3)ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΕ ΣΤΕΡΗΤΙΚΗ Ή ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ (ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ) 

4)ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΤΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ.

5)ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ TAXISNET

6)ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ 

7)ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ι . ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΙΔΗΣ    ΤΗΛ.   2321099731

     

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Ι. ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΙΔΗΣ