Ημέρα: 30 Ιανουαρίου 2019

ΤΡΙΕΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ Η ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΣΑΣ ΑΠΟ 01.01 ΕΩΣ 31.03, ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ.     
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
1)ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ (ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ)
2)ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΤΩΧΕΥΣΕΙ Ή, ΑΝ ΕΧΕΙ ΠΤΩΧΕΥΣΕΙ, ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ (ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ)
3)ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΕ ΣΤΕΡΗΤΙΚΗ Ή ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΔΙΚ…..

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΦΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ 4583/2018 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ

Στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4583/2018 (ΦΕΚ 212/Α’/18.12.2018), με τον οποίο ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία η Οδηγία 2016/97/ΕΕ σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα ακόλουθα:

Είναι υποχρέωση του κάθε ασφαλιστικού διαμεσολαβητή να μεριμνά για την ανανέωση της άδειάς του, χωρίς να υφίσταται σχετική υποχρέωση ενημέρωσης εκ μέρους του Επιμελητηρίου.Σε περίπτωση μη έγκαιρης ανανέωσης, ήτοι 31.03 κάθε τρίτου έτους, γίνεται…..