ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΒΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

 

                         

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΝΟΙΞΑΝ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

Στην υλοποίηση της απόφασης που είχε ληφθεί  σε προηγούμενο Δ.Σ., δηλαδή  την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Επιμελητηρίου Σερρών και της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης (ΜΚΟ) «Κέντρο Θεραπευτικής Ιππασίας Σερρών» (ΚΕ.Θ.Ι.Σ), που εδρεύει στο Νέο Σκοπό, προχώρησε το Δ.Σ. του Επιμελητηρίου, κατά τη συνεδρίασή του στις 24/9/09. Το Μνημόνιο υπέγραψαν ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου,  κ. Αριστείδης Δρογαλάς και η Πρόεδρος του Κέντρου κα Μαρία Λίγκα.

Το Επιμελητήριο αναγνωρίζοντας τόσο το κοινωνικό έργο που επιτελεί το Κέντρο, μέσω της θεραπευτικής ιππασίας σε άτομα με ειδικές ανάγκες, όσο και τη συμβολή του στην εν γένει ανάπτυξη του Ν. Σερρών με την τουριστική προβολή του τόπου σε όλη την Ελλάδα και στην Ευρώπη κατ΄ επέκταση, μέσω του θεραπευτικού τουρισμού στους ολοένα και περισσοτέρους επισκέπτες που δέχεται, αποφάσισε να προβεί στην υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας με το ΚΕ.ΘΙΣ. Με το Μνημόνιο συμφωνήθηκε  να αποτελεί κοινό επιδιωκόμενο στόχο των δύο φορέων η οικονομική, τουριστική, κοινωνική, πολιτιστική και αθλητική ανάπτυξη του Νομού, ενώ  προβλέπεται μεταξύ άλλων η διεύρυνση επαφών μεταξύ των μελών, η συνδιοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων και εκδηλώσεων, καθώς και  ο ορισμός εκπροσώπων του Επιμελητηρίου, που θα λειτουργούν ως σύνδεσμοι  που θα μεταφέρουν τις ανάγκες του ΚΕ.Θ.Ι.Σ. στο Δ.Σ. του Επιμελητηρίου για την παροχή βοήθειας προς αυτό για την εκτέλεση του έργου του.              

Η υπογραφή του Μνημονίου συνέπεσε με τη φιλοξενία εκ μέρους του ΚΕ.Θ.Ι.Σ 30 εξειδικευμένων επιστημόνων στη θεραπευτική ιππασία από διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίοι εκτός από την ανταλλαγή ιδεών πάνω στο γνωστικό αντικείμενο, είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν και τις ομορφιές του Νομού μας. Έτσι, παρόντες κατά την υπογραφή του Μνημονίου στη συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΕΒΕΣ ήταν η Πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Θεραπευτικής Ιππασίας κα Gundual Hauser από την Αυστρία, η κα Jagoda Maciaszek κριτής Διεθνών αγώνων ιππασίας από την Πολωνία, η κα Ninna Mieminen ιπποθεραπεύτρια από τη Φινλανδία,  ο Δήμαρχος Δήμου Στρυμόνα, κος Βασίλης Κετσετζής και φυσικοθεραπευτές που προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους στα άτομα που δέχονται τις υπηρεσίες του ΚΕ.Θ.Ι.Σ.