ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΔΥΣΧΕΡΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 500€ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΘΕΜΑ: ΔΥΣΧΕΡΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 500€ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

   Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,  
    
    Ως επίσημοι εκπρόσωποι της επιχειρηματικής κοινότητας του Ν. Σερρών σάς μεταφέρουμε την εμπειρία και τις διαμαρτυρίες μελών μας για τις δυσχέρειες που  αντιμετωπίζουν στις συναλλαγές τους, ύστερα από την έναρξη εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 23 του Ν.4172/2013 περί εξόφλησης τιμολογίων άνω των 500€ μέσω Τραπεζών. Συγκεκριμένα:

    Πολλές σερραϊκές επιχειρήσεις συναλλάσσονται με τους πελάτες τους (ιδιώτες ή επιχειρήσεις) εκτός ωραρίου λειτουργίας των Τραπεζών και δεδομένου ότι σε μια αγροτική περιοχή, όπως ο Ν. Σερρών, δεν υπάρχει ακόμα εξοικείωση με ηλεκτρονικά μέσα τραπεζικών συναλλαγών (κάρτες, e-banking, άλλο μέσο έγκυρης τραπεζικής συναλλαγής), οι πληρωμές είναι αδύνατον να πραγματοποιηθούν εκείνες τις ώρες,  και αναγκαστικά η αγορά και πώληση προϊόντων, εμπορευμάτων και υπηρεσιών μετατίθεται ή αναβάλλεται σε άλλη χρονική στιγμή με τις Τράπεζες εν λειτουργία. Και τίθενται εύλογα ερωτήματα:

    Πόσο θετικό μπορεί να είναι ένα μέτρο που υιοθετεί το Υπουργείο σας, όταν η εφαρμογή του καταργεί στην πράξη αυτό που είναι το μέγιστο ζητούμενο για την ελληνική οικονομία αυτή τη στιγμή, δηλαδή την αγορά και πώληση εμπορευμάτων, προϊόντων και υπηρεσιών;
    Όταν ακυρώνει τη γρήγορη και έγκυρη πληρωμή, αυτό που συνιστά κίνηση και λειτουργία της πραγματικής οικονομίας, βασικό συστατικό της ανάκαμψης και διεξόδου από την κρίση;
    Κατά πόσο τα θετικά της όποιας αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής που φιλοδοξεί να επιτύχει το συγκεκριμένο μέτρο, υπερτερούν έναντι της ακύρωσης των συναλλαγών, της ασφυξίας της αγοράς που προκαλεί αυτή η επιπλέον γραφειοκρατική πρακτική;  

   Ζητάμε, Κύριε Υπουργέ, την κατάργηση της διάταξης του άρθρου 23 του Ν.4172/2013 ή, αν αυτό δεν είναι εφικτό,  την αύξηση του ανώτατου ποσού συναλλαγών μετρητοίς στις 3000 € για επιχειρήσεις και 1500€ για ιδιώτες, όπως ορίζεται από τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. Για να βοηθήσετε τις ελληνικές επιχειρήσεις προτείνουμε να πάρετε μέτρα οικονομικής εξασφάλισης των εμπορικών συναλλαγών, όπως αυτά που υιοθέτησε η Ιταλία,  τα οποία  θα αποτρέψουν επιτήδειους που ευνοούνται από τις σημερινές συνθήκες (π.χ. μακροχρόνιες καθυστερήσεις υποθέσεων στα δικαστήρια).  
    Για την υιοθέτηση της πρότασής μας, παρακαλούμε λάβετε υπόψη και τις παρακάτω πολύ σημαντικές επισημάνσεις σχετικά με τις δυσχέρειες στις συναλλαγές άνω των 500€ μέσω Τραπεζών που επιφέρει η εφαρμογή της εν λόγω διάταξης του ανωτέρω νόμου:

    Στην επαρχία και ειδικά στο Νομό Σερρών, πολλά χωριά είναι απομακρυσμένα από την πρωτεύουσα του Νομού και οι κάτοικοί τους επιχειρηματίες ή ιδιώτες δεν έχουν εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε τραπεζικά ιδρύματα.
    Στον αγροτικό Ν. Σερρών υπάρχει επιπλέον το χαρακτηριστικό, πολλές συναλλαγές επιχειρήσεων – μελών μας να γίνονται με αγρότες, η πλειονότητα των οποίων δεν έχει πρόσβαση σε πιστοποιημένες τραπεζικές συναλλαγές’ ο αγροτικός πληθυσμός δεν είναι εξοικειωμένος με συναλλαγές e-banking.
    Η εναλλακτική πρόταση του e-banking ή της πιστωτικής κάρτας δεν μπορεί εύκολα να λειτουργήσει λόγω του ότι τα κριτήρια που θέτουν οι Τράπεζες για να εκδώσουν πιστωτικές κάρτες, καθιστούν εκτός πρόσβασης στη συγκεκριμένη υπηρεσία μεγάλο μέρος του αγροτικού πληθυσμού του νομού μας.
    Πολλές συναλλαγές πραγματοποιούνται το Σάββατο, οπότε είναι ανοιχτή η αγορά, με αποτέλεσμα να πρέπει να ματαιωθεί η αγοραπωλησία, αν δεν γίνει μέσω Τραπέζης, η οποία ως γνωστόν δεν λειτουργεί Σάββατο.
    Η αναβολή και μετάθεση της συναλλαγής σε άλλη χρονική στιγμή σημαίνει και επιπλέον «χάσιμο» πολύτιμου χρόνου και εργατοωρών από τις εργασίες στην επιχείρησή τους, ειδικά για τη μεγάλη πλειονότητα των αυτοαπασχολούμενων επιχειρηματιών, στις ουρές των Τραπεζών.

Κύριε Υπουργέ,
    Πιστεύουμε ότι θα εξετάσετε την επιχειρηματολογία μας, και εκτιμώντας τα θετικά και αρνητικά της εφαρμογής του μέτρου θα λάβετε τις σωστές αποφάσεις για το πραγματικό όφελος της ελληνικής οικονομίας και των επιχειρήσεων που τη στηρίζουν.