Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ)- Συνοπτική Ενημέρωση για την Πορεία του Αναπτυξιακού Νόμου 3908/2011 όπως υλοποιείται από το Yπουργείο.

Υπενθυμίζουμε ότι πληροροφορίες για τον Αναπτυξιακό Νόμο (προϋποθέσεις, όροι συμμετοχής, κίνητρα, ποσοστά επιχορήγησης, είδη επιλέξιμων επενδυτικών σχεδίων ανά κλάδο, επιλέξιμες δαπάνες, ύψος επενδύσεων κ.λ.π.) μπορείτε να ζητάτε εκτός από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ) και από το Επιμελητήριο Σερρών , Γραφείο Πληροφόρησης Επενδυτών, (αρμόδια υπάλληλος, Θωμαή Μπόζιου, τηλ: 2321099732, e-mail: boziou@eves.gr) και από το Γραφείο Στήριξης της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικότητας που λειτουργεί στο Επιμελητήριο Σερρών και το πρωί (9:00 έως 15:00) και το απόγευμα (18:00 έως 21:00) στο πλαίσιο του έργου TRIGGER που υλοποιεί το ίδιο ανωτέρω Υπουργείο (τηλ: 2321099743).

Ακολουθεί το μήνυμα της Κας Υφυπουργού για τον Αναπτυξιακό Νόμο:
ΜΗΝΥΜΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ) 
Αγαπητοί κύριοι,

Το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Μακεδονίας-Θράκης), συμμετέχει ενεργά στην προσέλκυση, αξιολόγηση, έγκριση και παρακολούθηση επενδυτικών σχεδίων που γίνονται στο πλαίσιο των διατάξεων του Αναπτυξιακού Νόμου.

Ο Αναπτυξιακός Νόμος αποτελεί τη βάση της κεντρικής σχεδίασης για την τόνωσης της επιχειρηματικότητας και την προώθησης της οικονομικής και κατ’ επέκταση κοινωνικής ευημερίας του τόπου.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας μας για την τόνωση του επιχειρηματικού κλίματος και την υποστήριξη βιώσιμων επενδύσεων, σας αποστέλλουμε ένα συνοπτικό ενημερωτικό σημείωμα για την πορεία του Αναπτυξιακού Νόμου 3908/2011, όπως αυτός υλοποιείται από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Μακεδονίας-Θράκης) και τα σημεία που χρήζουν αντιμετώπισης και τις προτάσεις μας.

Τα αρμόδια στελέχη και οι συνεργάτες του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Μακεδονίας-Θράκης) είναι διαθέσιμα για κάθε διευκρίνηση, παροχή επιπρόσθετης πληροφόρησης και συνεργασία χρειαστεί ο οργανισμός ή φορέας σας.

Με εκτίμηση,

Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά
Υφυπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Μακεδονίας-Θράκης)

Ταχ.Δ/νση: Διοικητήριο, Θεσσαλονίκη
Τ.Κ.           : 54123
Τηλ.          : 2310 379 401-404
e-mail      :minister@mathra.gr