ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ:
Α.Ε. & Ε.Π.Ε: ΕΩΣ 30/09/2012
Ο.Ε. & Ε.Ε.: ΕΩΣ 11/10/2012
ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΑΠΟ ΕΩΣ: 31/10/2012

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗΣ
Μέσα από την ηλεκτρονική αυτοαπογραφή των Επιχειρήσεων στο ΓΕΜΗ, όλες οι ελληνικές επιχειρήσεις αποκτούν για πρώτη φορά έναν μοναδικό αριθμό μητρώου -τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ-, που θα αποτελεί την ταυτότητά τους και θα τις ακολουθεί σε όλο τον κύκλο ζωής τους. Επιτυγχάνεται κατ' αυτόν τον τρόπο για πρώτη φορά, και χάρη στη διαδικασία αυτή, η λειτουργία ενός ενιαίου μητρώου για όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις που ασκούν εμπορική δραστηριότητα. Το όφελος για τον πολίτη, τον επιχειρηματία, τη δημόσια διοίκηση είναι σημαντικό, καθώς:
•    Αναδιοργανώνεται ο δημόσιος τομέας και περιορίζεται το διοικητικό κόστος.
•    Οι επιχειρήσεις απελευθερώνονται από τα μέχρι σήμερα πολλαπλά σημεία εξυπηρέτησης και για τη νομιμοποίηση των πράξεων και στοιχείων τους που απαιτούν εμπορική δημοσιότητα θα απευθύνονται πλέον μόνο στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
•    Μειώνεται η γραφειοκρατία και οι διοικητικές επιβαρύνσεις.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΑΝΑ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
Οι προθεσμίες αυτοαπογραφής είναι οι εξής:
•    Για τις κεφαλαιουχικές εταιρείες (ΑΕ & ΕΠΕ) από 02/07/2012 ως 30/09/2012
•    Για τις προσωπικές εταιρείες (ΟΕ & ΕΕ) από 23/07/2012 ως 11/10/2012
•    Για τους λοιπούς υπόχρεους από 12/10/2012 ως 31/10/2012
•    Προθεσμία κατάθεσης εγγράφων στην κατά περίπτωση αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.: εντός πέντε μηνών από την έναρξη της όλης διαδικασίας δηλαδή από 02/07/2012 ως 02/12/2012.

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗΣ
 

Το νομικό πλαίσιο είναι το ακόλουθο:
•    YA Κ1-941 – Καθορισμός τρόπου, διαδικασίας και προθεσμίας υποβολής αιτήσεων εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
http://www.businessportal.gr/pdf/1468.pdf
•    YA Κ1-1136 – Τροποποίηση της απόφασης Κ1-941 οικ./2012 «Καθορισμός τρόπου, διαδικασίας και προθεσμίας υποβολής αιτήσεων εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο»
http://www.businessportal.gr/pdf/%CE%924%CE%9B%CE%A1%CE%A6-%CE%9D%CE%970.pdf
•    Εγκύκλιος Κ1-1184 – Εγκύκλιος Αυτοαπογραφής, παροχή διευκρυνίσεων επί της Κ1-941 και Κ1-1136
http://www.businessportal.gr/pdf/k1-1184.pdf

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την διαδικασία αυτοαπογραφής ο κάθε επιχειρηματίας θα μπορεί να ενημερώνεται από
•    www.businessportal.gr   στο portal θα βρείτε οδηγό χρήσης της εφαρμογής
•    www.uhc.gr
•    www.gge.gr

Για κάθε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνηση μπορείτε να απευθύνεστε στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ του Επιμελητηρίου Σερρών
________________________________________
Η ευθύνη για την υποβολή των στοιχείων βαρύνει τους νομίμους εκπροσώπους της κάθε εταιρείας οι οποίοι δηλώνουν υπεύθυνα ότι τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα είναι αληθή, ακριβή και όμοια με τα τηρούμενα από την αρμόδια αρχή. Η παραπάνω εφαρμογή στο σύνολο της έχει την ισχύ υπεύθυνης δήλωσης και έχει κυρώσεις.

Σχετικά Αρχεία: