1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ «ΕΠΑΝΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»

Δημοσιεύθηκε η πρώτη (1η) τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης Επενδυτικών Σχεδίων στη Δράση «Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης Πληττόμενων από την Πανδημία Τουριστικών Επιχειρήσεων Φιλοξενίας – ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» του ΕΠΑνΕΚ.

Η τροποποίηση αφορά σε αλλαγές σχετικά με τον ορισμό των προβληματικών επιχειρήσεων, τα δικαιολογητικά συμμετοχής που επισυνάπτονται ηλεκτρονικά, καθώς  και τα υποδείγματα υπεύθυνων δηλώσεων που συνοδεύουν την αίτηση χρηματοδότησης.


Δείτε την 1η τροποποίηση της Πρόσκλησης στα συνημμένα αρχεία.

Σχετικά Αρχεία: