Ημέρα: 2 Ιουλίου 2021

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ «ΕΠΑΝΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»

Η τροποποίηση αφορά σε αλλαγές σχετικά με τον ορισμό των προβληματικών επιχειρήσεων, τα δικαιολογητικά συμμετοχής που επισυνάπτονται ηλεκτρονικά, καθώς και τα υποδείγματα υπεύθυνων δηλώσεων που συνοδεύουν την αίτηση χρηματοδότησης.

2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ “ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ”

Η τροποποίηση αφορά αλλαγές σχετικά με τον ορισμό των προβληματικών επιχειρήσεων, τα δικαιολογητικά συμμετοχής στη Δράση και τα υποδείγματα των υπεύθυνων δηλώσεων που συνοδεύουν την αίτηση χρηματοδότησης.

ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ ΕΠΑΝΕΚ: e-λιανικό – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜμΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΟΥ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ/ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (Β’ ΚΥΚΛΟΣ) 

Η Δράση στοχεύει στην επιχορήγηση ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) προκειμένου να στηριχθεί η λειτουργία τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19), να ενισχυθεί ο βαθμός ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας, καθώς και ο ψηφιακός μετασχηματισμός τους και να αποφευχθεί ο συνωστισμός στους εσωτερικούς χώρους.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΣΧΕΔΙΑΖΕΤΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΤΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΩΝ & ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΩΝ

Δείτε αναλυτικά τις διευκρινίσεις με 20 ερωτήσεις και απαντήσεις που δημοσίευσε η κυβέρνηση.