2Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013

Αγαπητά μέλη,

Σας γνωρίζουμε ότι δημοσιεύτηκε η 2η πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων για ένταξη επενδυτικών σχεδίων στα Μέτρα: Α) 2.1 «Υδατοκαλλιέργεια» και Β) 2.3 «Μεταποίηση & Εμπορία», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς/δυνητικοί Δικαιούχοι υποβάλλουν τις αιτήσεις  για την υπαγωγή των επενδυτικών τους σχεδίων και το σχετικό φάκελο, από την ημερομηνία δημοσίευσης των Αποφάσεων (10/07/2014) και μέχρι την κάλυψη των στόχων που έχουν προβλεφθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007-2013.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας ( ΕΥΕΦΔ ΕΠΑΛ, Μιχαλακοπούλου 103,Αθήνα, ΤΚ 11527), ενώ αντίγραφο κατατίθεται και στο Τμήμα Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Σερρών (Τέρμα Ομονοίας, Σέρρες, ΤΚ 62125, Γραφείο 07).

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να απευθύνεστε στο Τμήμα Αλιείας, τηλέφωνο: 2321355248 και στην ιστοσελίδα www.alieia.gr ή στο Επιμελητήριο Σερρών, τηλέφωνο: 2321099724 και στην ιστοσελίδα www.serreschamber.gr.