Ημέρα: 18 Αυγούστου 2014

2Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς/δυνητικοί Δικαιούχοι υποβάλλουν τις αιτήσεις για την υπαγωγή των επενδυτικών τους σχεδίων και το σχετικό φάκελο ΕΥΕΦΔ ΕΠΑΛ, από τις 10/07/2014 και μέχρι την κάλυψη των στόχων που έχουν προβλεφθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007-2013.