Ημέρα: 16 Δεκεμβρίου 2010

ΜΕΓΑΛΗ Η ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Μεγάλη καμπάνια ενημέρωσης για το πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» του ΕΠΑΝ ΙΙ, πραγματοποιήθηκε από το Επιμελητήριο Σερρών και από τον εταίρο του ΕΦΔ του ΕΠΑΝ ΙΙ ΕΦΕΠΑΕ, ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ. Συγκεκριμένα ύστερα από την πρώτη κ…..