Ημέρα: 30 Δεκεμβρίου 2010

«Σεμινάρια Γυναικών Επιχειρηματιών στην Πληροφορική και στη χρήση Η/Υ»

Το Επιμελητήριο Σερρών (Δίκτυο Γυναικών) σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ) και το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) σχεδιάζουν και υλοποιούν το πρόγραμμα «Εκπαίδευση ενηλίκων στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στις Νέες Τεχνολογίες – Ήρων2» με στόχο την εκπαίδευση γυναικών επιχειρηματιών στην πληροφορική, στη χρήση Η/Υ και τις νέες τεχνολογίες.Το πρόγραμμα εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματ…..

Ανακοίνωση

Το Επιμελητήριο Σερρών ενημερώνει  τα μέλη του, ότι το ισόγειο κατάστημα παραπλεύρως της εισόδου του Επιμελητηρίου (Γραφείο υποστήριξης της Απασχόλησης), καθώς και ο χώρος μπροστά από αυτό στον πεζόδρομο, διατίθενται στα μέλη του που ενδιαφέρονται να το χρησιμοποιήσουν για προώθηση προϊόντων, υπηρεσιών ή εμπορευμάτων……