Ημέρα: 10 Ιανουαρίου 2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ Δ.Σ. προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Σερρών

Σας προσκαλούμε την Τρίτη 11 Ιανουαρίου 2010 και ώρα 21:30 στην  αίθουσα «Γεώργιος Χρηστίδης» σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με θέματα: 1. Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τις Διευθύνσεις Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Σερρών για την διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων με τα σχολεία του Ν.  Σερρών.2. Αποδοχή των εγκεκριμένων Έργων του Προγράμματος του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013 και ορισμός υπευθύνου των έργων:α) «Establishment of ne…..