Ημέρα: 11 Οκτωβρίου 2011

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

Η Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Σερρών, τροποποιεί εκ νέου την απόφασή της και ανακοινώνει ότι οι εκλογές για την ανάδειξη των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Σερρών θα διενεργηθούν την Παρασκευή 25, το Σάββατο 26, την Κυριακή 27 και Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2011 στις Σέρρες (Ξενοδοχείο Elpida Resort and spa), και ώρες 8:00-19:00 σύμφωνα με τα οριζόμενα από το άρθρο 3β του Ν. 3419/2005, σε συνδυασμό με το Π.Δ. 372/92 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 52/2006.

Σεμινάριο με θέμα:«Υδροηλεκτρική ενέργεια»

Ο Αντιπεριφερειάρχης Σερρών κος Ιωάννης Μωυσιάδης, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «HYDROPOWER», το οποίο εντάσσεται στο «Πρόγραμμα Διακρατική Συνεργασία της Νοτιοανατολικής Ευρώπης», σας προσκαλεί στο σεμινάριο με θέμα:«Υδροηλεκτρική ενέργεια»Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στο Ξενοδοχείο «Elpida Resort and Spa», στις 13 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 9:00 -16:30……