Ημέρα: 23 Μαρτίου 2013

Επίσκεψη στον Προμαχώνα

Στις 21 Μαρτίου  στις  22.00 ,ο Πρόεδρος του ΕΒΕΣ και μέλη του Δ.Σ. επισκέφτηκαν  το Τελωνείο του Προμαχώνα.Η επίσκεψη αυτή πραγματοποιήθηκε ώστε τα μέλη του Δ.Σ. του ΕΒΕΣ να δουν επί τόπου τα προβλήματα και σε επόμενο χρόνο  να διαμορφώσουν προτάσεις για την πάταξη του παραεμπορίου……