Ημέρα: 26 Απριλίου 2013

Οι Γενικές Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Στρατηγικής για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 θέμα συνεδρίασης του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Σερρών την Παρασκευή 26 Απριλίου 2013

    Οι Γενικές Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Στρατηγικής για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. και τις κατευθύνσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, όπως παρουσιάστηκαν στην 1η Αναπτυξιακή Ημερίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα είναι ένα από τα κύρια θέματα της ημερήσιας διάταξης στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Σερρών την Παρασκευή 26 Απριλίου 2013.    Στην 1Η Αναπτυξιακή Ημερίδ…..