Ημέρα: 28 Ιουνίου 2013

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

Συνεδρίασε την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2013 το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Σερρών. Έγιναν ενημερώσεις  και πάρθηκαν οι εξής αποφάσεις:•    Εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ – πΓΔΜ» στο έργο «Διασυνοριακή Οικονομική Ανάπτυξη μέσω της αξιοποίησης Σύγχρονων Χρηματοδοτικών Εργαλείων για τις ΠΜΕ/ΜΜΕ με το ακρωνύμιο “FINANCE4MSMEs”.•    Παρουσιάστηκε ο Ισολογισμός έτους 2012 της ΕΠ.ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. και εγκρίθηκε επιχορήγηση για την κάλυψη λειτουργικών ανα…..