Ημέρα: 8 Μαΐου 2014

Απάντηση στο Δ.Τ. του Προέδρου της ΟΕΒΕΣ που προσβάλλει το θεσμικό ρόλο του Επιμελητηρίου ως εκφραστή του συνόλου των μελών του Τα Δ.Τ. του Επιμελητηρίου Σερρών αποσκοπούν στην ουσιαστική ενημέρωση των επιχειρήσεων – μελών του

Είναι γεγονός που δεν επιδέχεται καμία αμφισβήτηση: Το Επιμελητήριο Σερρών πρωτοστάτησε μεταξύ των Επιμελητηρίων της χώρας στο θέμα της ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών των επαγγελματιών προς τους Δήμους! Είναι εντυπωσιακό και ταυτόχρονα οξύμωρο το πώς ο Πρόεδρος της ΟΕΒΕΣ με τη στάση του αυτή κατά του Επιμελητηρίου Σερρών συμπλέει με αυτούς που θέλουν να σταματήσουν τα Επιμελητήρια να εκφράζουν και να εκπροσωπούν τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις!