Ημέρα: 6 Ιουνίου 2014

Συνάντηση μελών της Διοίκησης του Επιμελητηρίου Σερρών με το Προεδρείο του Σωματείου Αρτοποιών Σερρών

Σημαντικά θέματα που αφορούν τον κλάδο του Σωματείου Αρτοποιών συζητήθηκαν στη συνάντηση που είχαν ο Α΄ Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Σερρών, κ. Δημήτρης Γιαννάκης και το μέλος του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου, κ. Γιάννης Παπουτσής με μέλη της Διοίκησης του Σωματείου Αρτοποιών Σερρών. Η συζήτηση  πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Προέδρου του Επιμελητηρίου Σερρών στα πλαίσια των ενημερωτικών συναντήσεων του Επιμελητηρίου Σερρών με στόχο την καταγραφή κλαδικών θεμάτων Σωματείων του Νομού Σερρών. Ο…..

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 5971/06.06.2014

Το Επιμελητήριο Σερρών, σύμφωνα με την απόφαση της Δ.Ε. 21 – 06.05.2014 και του Δ.Σ. 5- 28.05.2014 και κατ΄ εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν.2081/92, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει στο άρθρο 23 του Ν. 3419/2005, περ. 3 (ΦΕΚ 297,τ. Α΄, 06/12/2005) προτίθεται να αναθέσει την είσπραξη μέρους των οφειλόμενων συνδρομών των μελών του σε ένα (1) ή δύο (2) φυσικά πρόσωπα.