Ημέρα: 14 Αυγούστου 2014

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ

Αγαπητά Μέλη, Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για τυχόν ζημίες που έχει υποστεί η επιχείρησή σας από τηναπαγόρευση εξαγωγών στη Ρωσία, προκειμένου να προβούμε στις δέουσες παρεμβάσεις για την αποκατάστασή τους στα αρμόδια Υπουργεία.