Ημέρα: 27 Ιανουαρίου 2015

Πρόσκληση σε ΔΣ

Σας προσκαλούμε την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 21:00 στην  αίθουσα «Γεώργιος Χρηστίδης» σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με τα παρακάτω θέματα:1.    Κοπή Βασιλόπιτας 2015.2.    Επικύρωση πρακτικών του προηγούμενου Δ.Σ.3.    Ενημέρωση των μελών του Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους στις διάφορες Επιτροπές.4.    Υπουργική Απόφαση 78030/30.12.2014 (ΦΕΚ 3586/τ.Β΄/31.12.2014) περί καθορισμού ενιαίου ποσού ετήσιας συνδρομής και ενιαίου ανταποδοτικού τέλους ανά παρεχόμενη υπηρεσία στα μ…..