Ημέρα: 9 Φεβρουαρίου 2015

Πρόσκληση σε ΔΣ

Σας προσκαλούμε την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 19:30 στην  αίθουσα «Γεώργιος Χρηστίδης» σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με τα παρακάτω θέματα:1.    Επικύρωση πρακτικών του προηγούμενου Δ.Σ.2.    Ενημέρωση των μελών του Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους στις διάφορες Επιτροπές.3.    Αποδοχή ένταξης Επενδυτικού Σχεδίου του Επιμελητηρίου Σερρών – Αποφάσεις για τις απαραίτητες διαδικασίες έναρξης υλοποίησης του έργου.4.    Α’ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2015.5.    Διοργάνωση τοπι…..