Ημέρα: 16 Φεβρουαρίου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ, ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

Γνωστοποιούμε ότι το Επιμελητήριο Σερρών την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 14:00 θα διεξαγάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών που θα συγκροτήσουν τις ανωτέρω επιτροπές.