Ημέρα: 26 Οκτωβρίου 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ ΕΒΕΣ

Σας προσκαλούμε την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 21:00 στην  αίθουσα «Γεώργιος Χρηστίδης» σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με τα παρακάτω θέματα:
 
1.Επικύρωση πρακτικών του προηγούμενου Δ.Σ.
2.Ενημέρωση από τα μέλη του Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους στις διάφορες Επιτροπές.
3.Γ’ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2015.
4.Ενημέρωση για την 1η Διεθνή Επιχειρηματική Έκθεση Σερρών “SER-EXPO” 2015 (2-4 Οκτωβρίου 2015).
5.Συμμετοχή του Επιμελητηρίου Σερρών σε Εκθέσεις.
6.Οικονομικ…..