Ημέρα: 9 Νοεμβρίου 2017

Διεθνής Έκθεσης AGRA BULGARIA [21 -25.02.2018]

Συνημμένα σας αποστέλλουμε:
1.Αίτηση συμμετοχής στη Διεθνή Έκθεση AGRA BULGARIA [21 -25.02.2018]
2.Πρόσκληση συμμετοχής στη Διεθνή Έκθεση AGRA BULGARIA .
Για να διασφαλίσουμε τους χώρους σας παρακαλούμε να αποστείλετε το ταχύτερο
δυνατόν την αίτηση συμμέτοχη σας (  ΜΕΣΩ E-MAIL ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ  ) ……