Ημέρα: 11 Δεκεμβρίου 2018

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Νέα Καινοτόμα Επιχειρηματική Ιδέα» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “EMPLOYOUTH” (Ελλάδα – πΓΔΜ 2014-2020) ΜΕ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Ο Διαγωνισμός στοχεύει στην επιβράβευση των εξήντα (60) πλέον καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών (25 στις Σέρρες), στο πλαίσιο ενθάρρυνσης της Νέας Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας.