Ημέρα: 29 Ιανουαρίου 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ :ΣΕΡΡΕΣ 24/01/2019 ΑΡ. ΠΡΩΤ.233 ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ – Σας προσκαλούμε την Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 16:00 στην αίθουσα Γ. ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ 3ος Όροφος του Επιμελητηριακού Μεγάρου σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με τα παρακάτω θέματα:

1. Κοπή βασιλόπιτας. 2. Επικύρωση πρακτικών του προηγούμενου Δ.Σ. 3. Συμμετοχή μελών Δ.Σ. στις διάφορες Επιτροπές.
4. Έγκριση Ισολογισμού 2017. 5. ΚΥΑ 79752/30-12-2014: Τέλη Τήρησης Μερίδας Γ.Ε.ΜΗ. 6. Πρόγραμμα ΟΑΕΔ «2η Επιχειρηματική Ευκαιρία». 7. Χορήγηση Μικροχρηματοδοτήσεων 8. Εκθέσεις. 9. Οικονομικά θέματα.