Ημέρα: 15 Νοεμβρίου 2019

Το Επιμελητήριο Σερρών στηρίζει δυναμικά τις επιχειρήσεις – μέλη του και προσφέρει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ τη δυνατότητα Ηλεκτρονικών Πωλήσεων Προϊόντων & Υπηρεσιών στην Ελλάδα και το Εξωτερικό μέσω της Τοπικής Αγοράς Σερρών www.agoraserres.gr, της Πανελλήνιας Ηλεκτρονικής Αγοράς Προϊόντων www.directmarket.gr και της Πανελλήνιας Τουριστικής Πύλης www.filoxeno.com.

Το Επιμελητήριο Σερρών στηρίζει δυναμικά τις επιχειρήσεις – μέλη του και προσφέρει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ τη δυνατότητα Ηλεκτρονικών Πωλήσεων Προϊόντων & Υπηρεσιών στην Ελλάδα και το Εξωτερικό μέσωQ
-της  Τοπικής Αγοράς Σερρών www.agoraserres.gr, 
-της Πανελλήνιας Ηλεκτρονικής Αγοράς Προϊόντων www.directmarket.gr και
-της Πανελλήνιας Τουριστικής Πύλης www.filoxeno.com.
 
Το πακέτο ανταποδοτικών υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις περιλαμβάνει:
 Ολοκληρωμένη Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Καταστήματος…..