Ημέρα: 31 Μαρτίου 2020

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΛΙΣΤΑ ΚΑΔ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ – ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ, ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ

Δείτε το πλαίσιο προστασίας των επιχειρήσεων, εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων, ελευθέρων επαγγελματιών μηνός Μαρτίου και την επικαιροποιημένη Λίστα των ΚΑΔ που εντάσσονται στα μέτρα, όπως δημοσιεύτηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ Η ΝΕΑ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΜΕ ΤΑ “ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ”

Δημοσιεύτηκε σήμερα στο ΦΕΚ η Νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 75/Α’/30.03.2020) όπου εντάσσονται τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού, όπως αυτά εξαγγέλθηκαν χθες από τους Υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 30.06.2020 ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΣΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΗΤΡΩΑ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΔΥΟ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύτηκε σήμερα (ΦΕΚ 75/Α’30.03.2020) προβλέπεται, όπως ακριβώς ζητήθηκε και από το Επιμελητήριο Σερρών, τρίμηνη παράταση της προθεσμίας ανανέωσης των αδειών των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, ήτοι έως 30.06.2020 και τρίμηνη παράταση της προθεσμίας προσκόμισης των ωρών επαναπιστοποίησης των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, ήτοι έως 30.06.2020 και δυνατότητα ολοκλήρωσης ωρών πιστοποίησης, που έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί έως 31.12.2019, μέχρι την παράτα…..