Ημέρα: 17 Σεπτεμβρίου 2020

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΔΡΑΣΗ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΩΝ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19 ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» – ΠΟΣΟ ΜΗ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ: 5.000€ – 50.000€

ΤΙ ΕΙΝΑΙΗ συγκεκριμένη δράση αφορά την ενίσχυση των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που επλήγησαν από την πανδημία, με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης ως κεφάλαιο κίνησης για την κάλυψη εξόδων τους.ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑΜικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, που νομίμως λειτουργούν στη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Η δράση επιχορηγεί μια επιχείρηση με ποσό ίσο με το 50% των εξόδων του 2019.Το όριο επιχορήγησης είναι από 5.000 € κατ’ ελάχιστο …..