Ημέρα: 13 Δεκεμβρίου 2020

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΤΟ ΦΕΚ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 13.12.2020 ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 07.01.2021

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.80189 ΚΥΑ με τα Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00.