Ημέρα: 7 Ιανουαρίου 2021

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΕΞΟΔΟΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του Επιμελητηρίου, οι αιτήσεις που έχουν εγκριθεί από την Περιφερειακή Ενότητα Σερρών ανέρχονται σε περίπου 285 με δημόσια χρηματοδότηση συνολικού ποσού περίπου 7.745.800€. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ οι υποψήφιοι, των οποίων οι αιτήσεις χρηματοδότησης έχουν απορριφθεί, έχουν προθεσμία έως την Τετάρτη 13/1/2021 να υποβάλουν ηλεκτρονικά ένσταση κατά της απόφασης απόρριψης μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων.

ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Όσοι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές δεν έχουν τριετή ανανέωση ασφαλιστικής άδειας(δηλαδή όσων η άδεια δεν λήγει στις 31.03.2021), πρέπει να προσκομίσουν από 01.01.2021 έως 31.03.2021 την βεβαίωση επαναπιστοποίησης & τα Συμβόλαια Αστικής Ευθύνης. Σε διαφορετική περίπτωση, θα γίνεται διαγραφή από τα Μητρώα.

ΤΡΙΕΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

Η ανανέωση της ασφαλιστικής άδειας γίνεται κάθε τρία έτη από την προηγούμενη ανανέωση της άδειας από 01.01.2021 έως 31.03.2021, διαφορετικά γίνεται αυτόματη διαγραφή από τα Μητρώα. Δείτε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.