Ημέρα: 12 Φεβρουαρίου 2021

ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 6: ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΕΩΣ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 ΟΙ ΥΠΟΒΟΛΕΣ

Δημοσιεύτηκε η ΓΔΟΥ 154/2021 «Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, κατά τον μήνα Ιανουάριο 2021» (ΦΕΚ 540/Β’/11.02.2021). Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα «myBusinessSupport» έως τις 22.02.2021.

ΝΕΑ ΕΝΤΥΠΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 15.02.2021 – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΩΣ 17.02.2021

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων από τη Δευτέρα 15/2/2021 θα ισχύουν τα νέα έντυπα «Βεβαίωσης Κίνησης Εργαζομένων» για την εκτέλεση της εργασίας τους, τα οποία έχουν ήδη αναρτηθεί στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.