Ημέρα: 13 Φεβρουαρίου 2021

ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΝΕΚ «e-ΛΙΑΝΙΚΟ»: ΞΕΚΙΝΑΕΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ 22/02/2021

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανακοινώνει την προκήρυξη της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) «e-λιανικό – Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος» προϋπολογισμού 80 εκατ. ευρώ.