Ημέρα: 11 Μαρτίου 2021

ΑΠΑΛΛΑΓΗ – ΜΕΙΩΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ

Σύμφωνα με την τοποθέτηση του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Απόστολου Βεσυρόπουλου, για το νέο πακέτο μέτρων οικονομικής στήριξης, επεκτάθηκε και για το μήνα Μάρτιο η ρύθμιση που προβλέπει την πλήρη απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής ενοικίου για τις επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές με κρατική εντολή.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΦΥΡΑ 2: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

Το νέο πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ 2» αφορά στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έχουν αποδεδειγμένα πληγεί από την πανδημία του κορονοϊού, δηλαδή έχουν υποστεί 20% μείωση κύκλου εργασιών κατά το 2020 συγκριτικά με το 2019. Παρέχει Κρατική επιδότηση των επιχειρηματικών δανείων, για 8 μήνες, σε ποσοστό έως 90%.

ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ: ΜΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ 1,2,3 – ΔΙΕΡΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ

Δείτε τι παρουσίασε ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικων, κος Θεόδωρος Σκυλακάκης για το νέο πακέτο μέτρων στήριξης, για τις Επιστρεπτέες Προκαταβολές.

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ: ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Γ.Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΚΟ ΧΡΗΣΤΟ ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟ

Δείτε τα κριτήρια που θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά οι επιχειρήσεις που θα είναι επιλέξιμες, ποιες είναι οι δαπάνες που θα επιδοτούνται καθώς και πώς θα διαμορφωθεί το ποσοστό της ενίσχυσης.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΚΟ ΧΡΗΣΤΟ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑ

Κατά τη σημερινή τοποθέτηση του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα, για το νέο πακέτο μέτρων οικονομικής στήριξης εξειδικεύτηκαν τα μέτρα που ανακοινώθηκαν προ ολίγου από τον Πρωθυπουργό

ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ & ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

7ος Κύκλος Επιστρεπτέας Προκαταβολής | Απαλλαγή από 30% μέχρι και 50% της αποπληρωμής της Επιστρεπτέας Προκαταβολής και για όσους είχαν ενταχθεί στους τρεις πρώτους κύκλους | Επιδότηση παγίων δαπανών επιχειρήσεων για το έτος 2020 που δεν καλύφθηκαν από άλλες ενισχύσεις | Ένταξη και επιχειρήσεων στο Πρόγραμμα Γέφυρα