Ημέρα: 18 Μαρτίου 2021

ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ ΕΠΑνΕΚ: ΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΟΦΥΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ “ELEVATE GREECE” ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19

Ωφελούμενοι της Δράσης είναι νεοφυείς καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων/Ε.Μ.Ν.Ε. Elevate Greece, www.elevategreece.gov.gr.
H ενίσχυση θα πραγματοποιηθεί με τη μορφή μη επιστρεπτέας ενίσχυσης (κεφάλαιο κίνησης), ώστε οι επιχειρήσεις να παραμείνουν βιώσιμες και να μη χαθούν θέσεις εργασίας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ “EXEPIRENCE EU” 

Στο πλαίσιο έναρξης υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου “Experience_EU” αναφορικά με την προώθηση-προβολή γεωργοδιατροφικών προϊόντων σε τρίτες χώρες, η Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας/ ΑΣ-ΠΚΜ, εταίρος της οποίας είναι και το Επιμελητήριο Σερρών, καλεί τις επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα που ενδιαφέρονται να δηλώσουν τη συμμετοχή τους.