Ημέρα: 20 Μαρτίου 2021

e-ΛΙΑΝΙΚΟ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ 05/04/2021 – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ, ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΡΑΣΗΣ

Δημοσιεύθηκε η πρώτη (1η) τροποποίηση της Πρόσκλησης «e-λιανικό – Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης έως τη Δευτέρα 05 Απριλίου 2021 και ώρα 15:00 αντί για την Τετάρτη 24 Μαρτίου 2021 ώρα 15:00.